Leczenie zaburzeń czynnościowych

Zgrzytanie zębami, mocne ich zaciskanie, bruksizm - to wszystko są nadmierne i nieprawidłowe odruchy ze strony mięśni, zębów i całego układu stomatognatycznego, objawiające się często bólem, dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych, patologicznym starciem zębów - są też obecnie nagminnie zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. To wszechobecny stres jest zasadniczym agresorem i czynnikiem sprawczym tych nieprawidłowości. Są nimi także:

- utrata zębów,

- wady zgryzu,

- tzw. węzły urazowe - przeszkody zgryzowe wywołane nieprawidłowym leczeniem zachowawczym i protetycznym.

Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia przeprowadzam dwuetapowo:

1. Leczenie wstępne aparatami czynnościowymi, eliminującymi ostre objawy, odciążające chore tkanki i narzucające nowe, prawidłowe przestrzenne położenie zębów górnego i dolnego łuku w pozycji zwarcia statycznej i dynamicznej.

2. Leczenie długookresowe, końcowe, utrwalające korzystne wczesne efekty terapeutyczne i całkowicie eliminujące przyczyny powstałej wcześniej nieprawidłowej funkcji narządu żucia.

Poznaj MNIE

Zapraszam do zapoznania się z treścią mojej strony

Przeczytaj więcej

Platforma LASEROWA

Er:YAG i Nd:YAG LightWalker AT firmy Fotona

Przeczytaj więcej

Zadbaj O UŚMIECH

Zaawansowana metoda poprawy kształtu i koloru własnych zębów.

Przeczytaj więcej