ZAKRES LECZENIA

Głównym nurtem mojej pracy zawodowej jest stomatologia estetyczna i rekonstrukcyjna, w której wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie lekarza specjalisty protetyka oraz zamiłowanie do sztuki stomatologicznej. Leczenie protetyczne prowadzę z uwzględnieniem zasad estetyki, funkcji i długoczasowej rehabilitacji pacjenta do wyboru z szeregu nowoczesnych i biozgodnych materiałów odtwórczych. Wysoceestetyczne, kosmetyczne rekonstrukcje własnych zębów z porcelany dentystycznej są najmniej inwazyjną metodą terapii, a najbliższą naturze i naturalnej biomechanice jamy ustnej.
Wprowadzenie do praktyki w 2012 roku najbardziej zaawansowanego na świecie lasera stomatologicznego LightWalker AT firmy Fotona zaowocowało ogromnym postępem w oferowaniu najwyższych standardów leczenia. Jego wszechstronność daje prawdziwie niedoścignione korzyści terapeutyczne i możliwość leczenia zdecydowanej większości schorzeń jamy ustnej, tym samym oferuje szansę na zachowanie własnego uzębienia na długo. Zasada najlepszym implantem jest własny ząb nabrała wymiernego rezultatu. Laser LightWalker to również synonim łagodnego i przyjaznego dla dzieci kontaktu z leczeniem stomatologicznym. To także szeroki wachlarz zabiegów estetycznych i dermatologicznych.

Stomatolog Wrocław – Izabella Bielak