Leczenie protetyczne

Jako lekarz specjalizujący się w dziedzinie protetyki stomatologicznej, czyli dostarczający najwyższej jakości leczenia odtwórczego, uzupełniającego zaistniałe braki pojedynczego zęba, grupowe lub całości uzębienia i przywracającego ciągłość dwóch pełnych łuków zębowych, nigdy nie pomijam w swojej pracy tak zasadniczego celu leczenia, jakim jest właściwa estetka uśmiechu, pojmowana jako harmonia anatomii dolnego odcinka twarzy.

TWÓJ WYMARZONY UŚMIECH JEST NASZYM ZADANIEM !!

UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE STAŁE:

Są to te wszystkie uzupełnienia, które w sposób trwały są zakotwiczone na własnych zębach pacjenta:

1. inlay, onlay – wkład i nakład – wykonuję w przypadku rozległego braku części koronowej pojedynczego zęba.

2. wkłady koronowo – korzeniowe, przygotowane fabrycznie z włókien szklanych lub wykonywane indywidualnie – stosuję w sytuacji całkowicie utraconej korony zęba, a dobrze zachowanej i wyleczonej części korzeniowej.

3. licówki porcelanowe – znakomita technika poprawy niedoskonałości koloru i kształtu korony zęba, pozwalająca na dokonywanie niewielkich korekt w położeniu przestrzennym, korygująca niewielkie wady położenia pojedynczego zęba i grup zębowych w łuku. Natychmiastowy efekt bez wielomiesięcznego leczenia ortodontycznego!!!

4. korony protetyczne – stosuję do rekonstrukcji estetycznej, także jako elementy retencyjne i współpracujące z ruchomymi protezami szkieletowymi lub akrylowymi.

5. mosty protetyczne, to odbudowa brakującego odcinka uzębienia w łuku, kiedy do jego uzupełnienia wykorzystujemy połączone razem korony, a filary, czyli zęby dźwigające całą konstrukcję mogą przyjmować formę zakotwiczenia wkładem, nakładem lub koroną.

Prace wykonane są z wysokiej jakości porcelany dentystycznej używanej samodzielnie lub napalonej na nośnik metalowy (stopy szlachetne i nieszlachetne) lub nośnik z cyrkonu. Cyrkon jest najstarszym i najczęściej występującym w skorupie ziemskiej materiałem. Już od dziesięcioleci z sukcesem używany w medycynie (słuch, protetyka biodra), dzięki swoim doskonałym właściwościom biologicznym – jest całkowicie biozgodny – stał się bezdyskusyjnie materiałem o najlepszych właściwościach do nowoczesnego odtwarzania zębów.

Zaletami wszystkich tych rekonstrukcji i znaczącymi atrybutami są:

1. zachwycająca estetyka.

2. wieloletnia trwałość.

3. komfort użytkowania.

4. bardzo szybka adaptacja, łatwa tolerancja, uczucie tzw. „własnych zębów”.

5. naturalna higiena i łatwość jej utrzymania.

UZUPEŁNIENIE PROTETYCZNE RUCHOME:

Po zdiagnozowaniu rozległych braków uzębienia i szczególnej ich topografii, przystępują do wykonania dla pacjenta protez ruchomych:

 • protezy szkieletowe klamrowe, konwencjonalne.
 • protezy szkieletowe z możliwością bezklamrowego połączenia z własnymi zębami pacjenta przez liczne systemy łączników: zasuwy, zatrzaski, zamki, belki, także korony teleskopowe.
 • protezy akrylowe częściowe i całkowite. Te drugie umożliwiają rehabilitację i odtworzenie funkcji w najtrudniejszej sytuacji braków zębowych – przy bezzębiu.

Zalety właściwie zaprojektowanych i wykonanych protez szkieletowych to:

 • zadowalająca estetyka przy bezklamrowych połączeniach,
 • przeniesienie obciążeń zwarciowych na cały łuk zębowy,
 • stabilne umocowanie w jamie ustnej,
 • komfort obustronnego, zrównoważonego żucia,
 • profilaktyka zaniku kości wyrostka zębodołowego,
 • swobodna mowa,
 • swobodna mimika uśmiechu,
 • możliwość dokonania korekty, naprawy i okresowych uzdatnień protezy,
 • dostępność dla zabiegów higienicznych

specjalista protetyk Wrocław – Izabella Bielak