Leczenie zaburzeń czynnościowych

Zgrzytanie zębami, mocne ich zaciskanie, bruksizm – to wszystko są nadmierne i nieprawidłowe odruchy ze strony mięśni, zębów i całego układu stomatognatycznego, objawiające się często bólem, dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych, patologicznym starciem zębów – są też obecnie nagminnie zgłaszaną przez pacjentów dolegliwością. To wszechobecny stres jest zasadniczym agresorem i czynnikiem sprawczym tych nieprawidłowości. Są nimi także:

– utrata zębów,

– wady zgryzu,

– tzw. węzły urazowe – przeszkody zgryzowe wywołane nieprawidłowym leczeniem zachowawczym i protetycznym.

Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia przeprowadzam dwuetapowo:

1. Leczenie wstępne aparatami czynnościowymi, eliminującymi ostre objawy, odciążające chore tkanki i narzucające nowe, prawidłowe przestrzenne położenie zębów górnego i dolnego łuku w pozycji zwarcia statycznej i dynamicznej.

2. Leczenie długookresowe, końcowe, utrwalające korzystne wczesne efekty terapeutyczne i całkowicie eliminujące przyczyny powstałej wcześniej nieprawidłowej funkcji narządu żucia.