Moje pasje zawodowe

Tempo i zasięg zmian, których jesteśmy świadkami stało się faktem, i tak, jak zmienia się świat zewnętrzny, takiemu samemu prawu podlega człowiek jako istota biologiczna z całym swym bogactwem potencjału zdrowia i potrzebą ukierunkowania jego najlepszego zachowania.

U swoich najmłodszych pacjentów zauważyłam nagminnie rozwijające się zaburzenia wyżynania się zębów i rozwoju kości dolnego piętra twarzoczaszki, co skutkuje w późniejszym wieku wadami zgryzu i wyglądu twarzy. Dlatego też wprowadziłam do swojej praktyki koncepcję nowoczesnej – nieinwazyjnej i fizjologicznie zgodnej metody profilaktyki i leczenia rozwijających się wad zgryzu w fazie uzębienia mieszanego, z użyciem ruchomych aparatów typu TrainerTM.  Ten opatentowany przez australijskich ortodontów system przynosi korzyści terapeutyczne już od wielu lat pacjentom na całym świecie!

Głównym nurtem mojej pracy zawodowej jest stomatologia estetyczna i rekonstrukcyjna, w której wykorzystuję swoją wiedzę i doświadczenie lekarza specjalisty protetyka oraz zamiłowanie do sztuki stomatologicznej lecząc:

  • braki zębowe, niedoskonałości istniejących struktur
  • zaburzenia czynności : zgrzytanie zębami, bruksizm, dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych
  • nieprawidłowy zgryz i zwarcie

Zupełnie nowym kierunkiem w dostarczaniu najlepszych standardów leczenia tych podstawowych schorzeń jamy ustnej, jakimi są próchnica i choroby przyzębia i związane z nimi następstwa, jest wprowadzenie do mojej praktyki najbardziej zaawansowanego na świecie lasera stomatologicznego LightWalker AT firmy Fotona. To prawdziwie niedoścignione korzyści terapeutyczne. To nowy ocean możliwości leczenia zdecydowanej większości schorzeń jamy ustnej, łagodnego i przyjaznego dla dzieci kontaktu z leczeniem stomatologicznym, wreszcie szeroki wachlarz zabiegów estetycznych i dermatologicznych.